Dødsbo

Håndter dødsboet godt for hele familiens skyld

Det er aldrig en rar oplevelse, når nogen tæt på én dør. Hvad end det er familiens matriark eller patriark, der har levet i mange gode år, eller om en ung person bliver revet bort alt for tidligt, så efterlader dødsfaldet familien og de nærmeste venner i stor sorg.
Og det kan være svært at tænke på andet end sorgen over den døde i den tid, der følger efter. Desværre går det meget dårligt i hånd med alle de praktiske ting, der følger med et dødsfald. Her tænkes der ikke kun på selve begravelsen, men også på håndtering af dødsboet.

Masser af juridiske og praktiske spørgsmål omkring et dødsbo

Et dødsbo består af en afdødes hjem og fysiske ting, men også af efterladte værdier i form af aktier og obligationer og opsparinger. Omvendt er det også familiens opgave at håndtere eventuel gæld og lignende negative økonomiske poster.
Nogle gange har den afdøde efterladt sig et meget udførligt testamente, så der ikke er nogen tvivl om, hvordan goderne skal fordeles. Men tit står familien tilbage og skal både fordele og rydde dødsboet. Og her er det vigtigt, at det bliver håndteret godt.

Det er godt med hjælp udefra

Selvom man føler sig som en stærk og harmonisk familie, hvor alle har det godt med hinanden, så er der før set eksempler på, at stridigheder over et dødsbo har splittet en ellers velfungerende familie. Derfor kan det være rigtig godt at hente en professionel ind ude fra.
Dette kunne for eksempel være en bestyrer af dødsbo. Denne person kalder man for en bobestyrer, og vedkommende har styr på alle de praktiske ting og processer, som skal gennemgås i forbindelse med håndteringen af dødsboet.

Alliér jer med en advokat

Samtidig er der en række juridiske ting at tage stilling til. For hvad har man egentlig ret til, når man står med den efterladtes værdier og ting? Det kan en advokat med speciale i dødsbo hjælpe med at afklare. At hyre en advokat er ikke en fjendtlig handling over for de andre familiemedlemmer – men derimod en hjælp og en aflastning.

 

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *